Haja-asutusalueiden jätevedet

Jätevesien käsittelyjärjestelmän tarve on ajankohtainen kiinteistöillä, jotka sijaitsevat viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesien käsittelyä ohjaa vuonna 2004 annettu asetus, joka määrää, kuinka puhtaaksi jätevedet tulee käsitellä ennen luontoon päästämistä. Tämän lisäksi tulee jätevesijärjestelmää miettiessä huomioida myös mahdolliset kunnalliset määräykset.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää kunnan rakennusvalvonnan myöntämää rakennus- tai toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta kunnan käytännöstä riippuen. Lupaa haetaan asianmukaisella suunnitelmalla. Talousjätevedestä puhdistettavat ravinteet tulevat pääasiassa vessavesistä. Kuivakäymälä yhdessä pesuvesien eli harmaiden vesien käsittelyn kanssa on taloudellisin ja myös ympäristön kannalta paras ratkaisu.

Jätevesien määrä ja laatu ratkaisevat tarpeen

Jätevesijärjestelmän valinnassa tulee huomioida syntyvien jätevesien määrä, laatu sekä puhdistamon soveltuvuus omalle tontille. Rakentamiseen haetaan lupa kunnan rakennusvalvonnasta suunnitelmalla, joka toimii myös rakentamisen ohjeena. Näin varmistuu, että oikeanlainen puhdistamo tulee oikeaan paikkaan ja käyttötarkoitukseen.

Biolan-harmaavesisuodatin voidaan asentaa maanpäälle, jolloin kallio tai korkea pohjaveden pinta ei ole asennuksen esteenä. Jätevesi johdetaan suoraan puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppua käyttäen. Jätevesi puhdistuu eloperäisessä suodatinmateriaalissa, jonka voi kompostoida tai käyttää sellaisenaan maanparannusaineena käytön jälkeen. Suodatinmateriaali vaihdetaan 100 käyttövuorokauden välein.