Kompostorit

Puutarha- ja talousjätteelle on olemassa omat kompostorinsa, jotka mahdollistavat parhaan lopputuloksen syntymisen. Puutarhajätteelle tulisi olla kaksi kompostoria, jotka helpottavat kompostin hoitoa. Talousjäte vaatii lämpö- ja tuholaiseristetyn kompostorin, jotta tuloksena syntyisi muhevaa multaa.

Puutarhajätteestä oivaa maanparannusainetta

Puutarhakompostorin hoitoa helpottaa, jos kompostoreita on kaksi: toisen kompostin voi antaa rauhassa muhia valmiiksi toista täyttäessä. Puutarhakompostorissa puutarhajäte kypsyy kompostimullaksi noin 1—2 vuodessa. Puutarhakompostorin oikea sijoituspaikka on tuulelta suojassa oleva paikka, johon ei kerry sulamisvesiä.

Puutarhakompostorien koko ja muoto

Puutarhakompostoreita on erikokoisia. Isoihin kompostoreihin mahtuvat suurenkin pihan kasvijätteet. Kompostoreja valmistetaan myös esimerkiksi kiven muotoisina, jotta ne ikään kuin sulautuisivat maisemaan pihaan kuuluvana luonnonelementtinä.

Puutarhakompostin hoito

Puutarhakompostoria hoidetaan kuin kasakompostia. Kompostorin täyttäminen aloitetaan ilmavalla pohjakerroksella ja jätteitä lisätään kerroksittain sitä mukaa, kun niitä puutarhasta kertyy. Kompostin hoidossa pitää muistaa huolehtia kompostin kosteudesta, kuohkeudesta ja ravinteiden riittävyydestä. Puutarhakompostissa erityisesti reunaosat kuivuvat herkästi.

Puutarhakompostorin talvi

Puutarhakompostorin sisältö jäätyy yleensä talvella, mutta jäätyminen ei kuitenkaan pilaa kompostia. Talvella puutarhakompostorin ympärille voi kerätä lunta, joka toimii lämpöeristeenä. Kompostin sulaessa keväällä pieneliöt alkavat jälleen hajottaa jätettä. Puutarhakompostin toiminnan voi herättää keväällä kaatamalla sinne pari ämpärillistä kuumaa vettä ja sekoittelemalla sitä.

Talouden biojätteestä muhevaa multaa

Talousjätekompostorin pitää olla tuhoeläintiivis ja ympärivuotisessa käytössä riittävästi lämpöeristetty. Lopputuloksena talousjätekompostista syntyy ravinteikasta ja muhevaa multaa.

Kompostorin koko vaikuttaa jätteen hajoamisnopeuteen

Jos kompostori on liian pieni, se ei ehdi kompostoimaan kaikkea taloudessa syntyvää jätettä. Liian iso kompostori taas ei pysy toiminnassa, jos jätettä syntyy liian vähän. Esimerkiksi nelihenkisen perheen kotitalousjätteelle riittää yleensä noin 200 litran kompostori.

Talousjätekompostori vaatii riittävästi happea

Lämpöeristetyssä talousjätekompostorissa palaminen on nopeaa ja näin ollen kompostin hapentarve on suuri. Esimerkiksi Biolan-kompostoreissa ilman kierto on varmistettu rakenteellisesti. Oikealla seosaineella ja möyhimisellä saa parannettua kompostin happiolosuhteita. Mitä vähemmän käyttää seosainetta, sitä helpommin komposti tiivistyy ja sitä useammin se vaatii sekoittamista.

Talousjätteen kompostoituminen

Hyvässä talousjätekompostorissa jäte kompostoituu hyvin nopeasti. On olemassa pikakompostoreja, joissa jäte kompostoituu jopa 6—7 viikossa. Talvisin talousjätekompostorin lämpötilat laskevat kylmyyden vuoksi, mutta toiminta ei täysin pysähdy, jos kompostori on lämpöeristetty. Jätteen määrä vaikuttaa myös osaltaan kompostin jäähtymiseen. Talousjätteen kompostointiin voi myös käyttää puutarhakompostoreja, vaikka kompostoituminen niissä onkin hitaampaa kuin varsinaisissa talousjätteelle tarkoitetuissa kompostereissa.

Mitä eroa on katekompostilla ja kypsällä kompostimullalla?

Katekomposti on puolikypsää kompostia. Katekompostissa jätteet ovat hajonneet, mutta vaikeimmin hajotettava aines saattaa olla vielä hajoamatta ja kompostin ulkonäkö on karkeaa. Mikäli katekompostia jälkikompostoidaan, kypsyy se varsinaiseksi kompostimullaksi. Katekompostissa on usein jäljellä kasvua estäviä aineita, joten sitä tulisi käyttää nimensä mukaisesti kasvualustan pinnalla katteena, ei istutusalustana.