Kuivakäymälä

Kuivakäymälä on hyvä ja suositeltava vaihtoehto vesivessalle. Hyvä kuivakäymälä on hygieeninen, hajuton ja kokonaistaloudellinen käymäläratkaisu. Kuivakäymälä säästää puhdasta vettä ja palauttaa arvokkaat ravinteet takaisin luonnon kiertoon. Toimivasta ja asiallisesti hoidetusta kuivakäymälästä ei tule vesistökuormitusta, ja pesuvesien käsittelyyn riittää pienempi ja edullisempi järjestelmä kuin kaikkien jätevesien yhteiskäsittelyyn.

Kuivakäymälän käyttö ja huolto vaativat hieman perehtymistä ja uutta asennettakin. Käyttö- ja huoltotoimet sujuvat rutiinilla, kun käytännön kokemus niistä karttuu.

Huomioi käymälän valinnassa:

Rakennusta ei kannata mitoittaa käymälälaitteen vaatimien minimimittojen mukaan, koska väljyys käymälätilassa tekee asioinnista mukavampaa.

Erotteleva käymälä voidaan nesteen erottelun ansiosta asentaa erillisen käymälärakennuksen lisäksi myös sisätilojen yhteyteen. Biolanin Erottelevassa Kuivikekäymälässä on kaksi erillistä sisäastiaa, joiden avulla kiinteän jätteen tyhjentäminen kompostiin onnistuu kätevästi. Eroteltu virtsa kerätään säiliöön. Neste kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tontilla lannoitekäytössä.

Ahkerassa käytössä olevan lomapaikan käymäläksi sopii kompostoiva käymälä, esimerkiksi Biolan Kompostikäymälä, jonka jätesäiliönä on 200 litran lämpöeristetty kompostori. Kompostori takaa pieneliöille tarpeellisen hapensaannin ja siten jätteen kompostoitumisen jo jätesäiliössä. Kompostikäymälässä voi kompostoida myös muuta biojätettä. Käymälästä tyhjennetään kerrallaan vain alaosan jo multamaiseksi muuttunut jäte, joten raakaa käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä. Käymälästä syntyvä neste on suotonestettä. Suotoneste kerätään kanisteriin ja käytetään esimerkiksi puutarhakompostin lisäravinteena.

Kuivakäymälä sopii myös sisälle

Kuivakäymälätila voidaan sijoittaa myös sisätiloihin. Käymälätila suositellaan sijoitettavaksi ulkoseinää vasten huollon ja nesteiden keräämisen järjestämiseksi. Vanhassa rakennuksessa käymälä sijaitsee usein rakennuksen keskellä, jolloin käymälälaitteiksi soveltuvat kätevimmin virtsan erottelevat ja sisätiloihin tarkoitetut käymälämallit. Käymälälaite, johon voidaan johtaa myös pesuvesiä, on vakituisessa käytössä tarpeellinen. Vanhassa WC- tai pesutilassa aikaisemmin olleen vesivessan viemäröinti voidaan hyödyntää virtsavesien keräyksessä tai liittää muutostöiden yhteydessä keräyssäiliöön.

Hyvä kuivike imee kosteutta — oksasilppu ei

Hyvä kuivike on riittävän karkeaa ja lisäksi hyvin kosteutta imevää. Liian hienojakoiset kuivikkeet, kuten sahanpuru, pelkkä turve, kutterinlastu tai kuivat lehdet, eivät ole seosaineena toimivia. Ne tiivistyvät liikaa, jolloin syntyy helposti kosteus- ja hajuongelmia. Pelkkä oksasilppu ei ime kosteutta eikä sido hajuja riittävän tehokkaasti. Eri valmistajat tarjoavat valmiita kuivikemateriaaleja.