Ympäristöopas

On tärkeää, että kuluttajien periaatteellinen kiinnostus ympäristöasioihin realisoituu myös tekoina. Tässä oppaassa annetaan muutamia vinkkejä lähinnä kompostointiin, kuivakäymälöihin ja haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyyn. Oppaan päämäärä on helpottaa kuluttajia ympäristöä säästävän elämäntavan toteuttamisessa.

Ympäristötietoa

Luonnon omien prosessien valjastaminen hyötykäyttöön kompostoinnissa ja jätevesien puhdistuksessa on ympäristön kannalta paras mahdollinen vaihtoehto.